Trước đó, ngày 13/9/2020, MITI đã thông báo khởi xướng điều tra tự vệ toàn cầu đối với một số sản phẩm gạch ốp lát (ceramic floor and wall tiles) nhập khẩu vào Malaysia có mã HS 6907.21.21, 6907.21.23, 6907.21.91, 6907.21.93, 6907.22.11, 6907.22.13, 6907.22.91, 6907.22.93, 6907.23.11, 6907.23.13, 6907.23.91, 6907.23.93.

Thông báo này được đưa ra trên cơ sở yêu cầu của nguyên đơn ngành sản xuất nội địa Malaysia - Công ty Malaysia Ceramic Industry Group. Nguyên đơn cáo buộc rằng gạch ốp lát đã nhập khẩu vào Malaysia với khối lượng gia tăng tuyệt đối và tương đối, là nguyên nhân gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa của Malaysia sản xuất hàng hóa tương tự.

Tại kết luận sơ bộ mới nhất, MITI quyết định kết thúc vụ việc do không có sự gia tăng nhập khẩu sản phẩm bị điều tra và mối quan hệ nhân quả giữa sự gia tăng nhập khẩu và thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước.

Điều này là tin vui cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trong nước giữa bối cảnh thương mại khu vực và toàn cầu có nhiều biến động, đặc biệt ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh Covid-19.